Linia verde: 250 107

COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ

În domeniul cooperării economice internaţionale, Ministerul Economiei şi-a concentrat activitatea spre impulsionarea relaţiilor bilaterale cu partenerii externi şi a cooperării multilaterale în cadrul organizaţiilor economice regionale, în vederea susţinerii procesului de promovare a reformelor economice.

 

O contribuţie semnificativă în stabilirea legăturilor economice dintre state constituie Comisiile interguvernamentale, care conferă dinamism relaţiilor de colaborare şi reciprocitate în dialogul economic, social, cultural şi schimbului de experienţă şi practici pozitive dintre Republica Moldova şi ţările partenere. 

 

Extinderea cadrului juridic bilateral care reglementează relaţiile comercial-economice şi investiţionale reprezinta o altă direcţie de activitate realizată de Ministerul Economiei in acest domeniu, acest exerciţiu avînd ca scop de bază valorificarea potenţialului de cooperare dintre Republica Moldova şi partenerii externi.  

 

 

 Note informative privind evolutia relatiilor economice bilaterale

 

Anul 2016:

 

 

Anul 2015:

 

  

 

Anul 2014:

 

 

 

Anul 2013:

 

 

 

modelul_costului