Linia verde: 250 107

INVESTIȚII ȘI EXPORT

La momentul actual crearea unui climat investiţional favorabil, perfecţionarea instrumentelor de atragere a investitorilor străini şi autohtoni, precum şi promovarea produselor autohtone întru creşterea competitivităţii economiei reprezintă priorități fundamentale în activitatea Ministerului. Elaborarea, promovarea şi implementarea unei politici economice comprehensive în domeniul atragerii investiţiilor şi promovării exportului este în strânsă legătură cu o creştere economică bazată pe inovații şi investiţii. Contribuția investiţiilor la creşterea competitivităţii întreprinderilor şi la facilitarea transferului tehnologic, crearea de noi locuri de muncă şi stimularea comerţului exterior au fost elementele de bază considerate în procesul elaborării şi implementării politicilor de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor.

 

Conform datelor publicate de către Banca Naţională a Moldovei, pe parcursul anului 2015 fluxul net al investiţiilor străine directe în economia națională au constituit 182,5 mln USD, în scădere cu 18,1 mln USD față de anul precedent. La fel, a scăzut și Stocul de investiţii străine directe în economia naţională cu 147,7 mln USD, comparativ cu anul 2014.

 

O contribuție semnificativă au avut-o cele 7 zone economice libere (ZEL), care constituie o atracție pentru investitorii străini şi autohtoni, activitatea cărora fiind orientată preponderent spre producţia industrială cu valoare adăugată înaltă, destinată exportului. În rezultatul acțiunilor întreprinse din momentul lansării activităţii acestora, volumul total al investiţiilor în zonele economice libere a însumat 285,3 mln dolari SUA, dintre care în anul 2016 au fost investite 55,2 mln dolari SUA. Volumul total al vânzărilor nete ale producţiei industriale în perioada respectivă a constituit 4,5 mlrd lei sau cu 10,4% mai mult față de anul precedent. Volumul total al investiţiilor în Portul Internaţional, pe întreaga perioadă de activitate a acestuia, conform situaţiei din 1 octombrie 2016, a constituit 67,9 mln dolari SUA, inclusiv 4 mln dolari SUA pentru perioada de gestiune.

 

 

În contextul implementării politicilor de atragere a investiţiilor și stimulare exporturilor  întreprinderilor autohtone și cu participarea străină, prin intermediul Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), pe parcursul anului 2016 au fost atrase și/sau extinse 5 proiecte investiționale, create peste 1000 locuri de muncă, semnate peste 91 contracte de export, dintre care 40 valorificate prin livrări la export.  De asemenea, în perioada de gestiune, MIEPO a organizat, finanțat și asigurat participarea agenților economici autohtoni la 22 târguri și expoziții internaționale, 23 misiuni de faceri a companiilor străine în Republica Moldova, etc.

 

 

Lista documente:

 

  1. Ghidul Investitional Moldova (2016)
  2. Ghidul Investiţional Moldova (2014)
  3. Ghidul Investiţinal Moldova (2013)
  4. Ghidul Investiţinal Moldova (2012)

 

 

modelul_costului