Linia verde: 250 107

Management intern

Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării este organul central de specialitate al administraţiei publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sunt încredinţate.

 

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile, precum şi organizarea activităţii acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/2021

 

Misiunea ministerului  de a analiza situaţia şi problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la punctul 6, de a monitoriza calitatea politicilor şi a actelor normative şi de a propune intervenţii justificate ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de activitate, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

 

Ministerul realizează funcţiile stabilite  în următoarele domenii:

1) politici economice;

2) analiză şi prognozare macroeconomică;

3) reglementarea mediului de afaceri;

4) dezvoltarea antreprenoriatului şi întreprinderilor mici şi mijlocii;

5) comerţ interior;

6) politici de atragere a investiţiilor şi dezvoltare industrială;

7) politici de administrare a proprietăţii publice;

8) digitalizarea serviciilor publice;

9) tehnologia informaţiei şi economia digitală;

10) politici în domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale;

11) infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei;

12) politici privind protecţia consumatorilor;

13) cooperare economică internaţională şi politici comerciale.

 

Funcţiile de bază ale Ministerului sunt:

 

1) elaborarea analizelor ex ante, a documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la punctul 6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanţi relevanţi ai societăţii civile şi ai comunităţii de afaceri;

2) monitorizarea şi analiza evoluţiei social-economice a Republicii Moldova, elaborarea prognozelor principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu;

3) monitorizarea scorului şi a poziţiei Republicii Moldova în cadrul indicatorilor şi clasamentelor internaţionale care ţin de domeniile sale specifice şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acestora;

4) monitorizarea percepţiei cetăţenilor şi agenţilor economici cu privire la politicile publice, actele normative şi activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acesteia;

5) monitorizarea calităţii politicilor publice şi actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă şi sectorul privat;

6) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile prevăzute la punctul 6;

61) coordonarea şi monitorizarea activităţii birourilor (secţiilor) comercial-economice din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare;

7) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la punctul 6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;

71) alinierea politicilor sectoriale conform capitolelor de aderare la Uniunea Europeană în vederea elaborării Contribuţiei Republicii Moldova la Pachetul anual de extindere al Uniunii Europene şi a pregătirii graduale pentru deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană;

72) implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, în domeniile prevăzute la pct.6;

8) examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare;

9) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct.6, elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;

10) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare din subordine;

11) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative din subordine şi a instituţiilor publice în care are calitatea de fondator;

12) exercitarea altor funcţii specifice.

 

Managementul intern in cadrul Ministerului Economiei se realizeaza în conformitate cu Politica de personal, elaborată pentru implementarea Concepţiei cu privire la personal în serviciul public aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1227-XV din 18 iulie 2002, a Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi Hotărîrii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.201 din 11.03.2009.

 

Publicat la data de 28.12.2017

Actualizat la data de 27.02.2023

 

Lista documentelor:

 

 • Management financiar și control

 

 1. Declarația privind buna guvernare anul 2022
 2. Declarația privind buna guvernare anul 2021
 3. Declarația privind buna guvernare anul 2020
 4. Declarația privind buna guvernare anul 2019
 5. Declarația privind buna guvernare anul 2018
 6. Declarația privind buna guvernare anul 2017
 7. Declarația privind buna guvernare anul 2016
 8. Declaraţia privind buna guvernare anul 2015
 9. Declarația privind buna guvernare
 10. Politica de contabilitate-tip a autorităților/instituțiilor din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii (16.08.2019)
 11. FORMULARUL DE AUTOEVALUARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL 
 12. SUMARUL RAPORTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL 

 

 • Funcția publică și politicile de personal

 

 1. Planul de dezvoltare profesională a personalului Ministerului Economiei pentru anul 2023
 2. Planul de dezvoltare profesională a angajațiilor Ministerului Economiei pentru anul 2022
 3. Planul de dezvoltare profesională a angajațiilor al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2021
 4. GHIDUL NOULUI ANGAJAT (2020)
 5. Politica de personal
 6. Planul privind motivarea nefinanciară în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (2020)
 7. Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Economiei și Infrastructurii
 8. Planul de dezvoltare profesională a angajațiilor al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2020
 9. Codul de conduită, etică și deontologie al angajaților MEI
 10. Planul de dezvoltare profesională a angajațiilor al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2019
 11. Planul de dezvoltare profesională a angajațiilor din cadrul MEI în a.2018
 12. Planul de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul Ministerului Economiei în anul 2017
 13. Planul de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul Ministerului Economiei în anul 2016
 14. Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor din cadrul Ministerului Economiei în anul 2015
 15. Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Ministerului Economiei în anul 2014
 16. Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Ministerului Economiei în anul 2013

 

 

 

 

modelul_costului