Linia verde: 250 107

Programe pentru mediul de afaceri

Programul național „Start pentru tineri: o afacere durabilă la tine acasă”

Obiectivele Programului sunt axate pe oferirea de sprijin financiar tinerilor în inițierea și dezvoltarea afacerilor, cu un accent sporit pe activități inovatoare, transfer de tehnologii, know-how,  creșterea numărului de întreprinderi active și crearea locurilor de muncă în zonele rurale | bit.ly/3ntcxvi

Fondul de Garantarea Creditelor (FGC)

FGC oferă garanții pentru împrumuturile accesate de întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile financiare în cazul în care acestea nu dispun de suficient gaj | https://bit.ly/3he1Yu8

Programul de instruire continuă „Gestionarea eficientă a afacerii” (GEA)

Scopul Programului este de a îmbunătăți abilitățile în domeniul antreprenorial pentru a asigura un management eficient al propriei afaceri. Organizarea de cursuri gratuite în 20 de module de instruire la alegere | bit.ly/3oVgMAg

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1)

Programul este conceput pentru muncitorii migranți și/sau rudele acestora de gradul I care doresc să investească în înițierea și/sau dezvoltarea propriei afaceri | bit.ly/3arvhI9 

Subvenționarea participării agenților economici la expoziții și târguri naționale

Programul are ca scop susținerea şi promovarea IMM-urilor în cadrul expozițiilor/târgurilor la nivel național şi regional | bit.ly/37suwwq

Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM)

Cele 11 incubatoare de afaceri membre RIAM oferă pentru întreprinderile din regiuni spații în condiții avantajoase, suport consultativ, asistență, instruire și susținere financiară necesare dezvoltării și creșterii afacerii | bit.ly/3ahOqfk

Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri

Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri (CCAA) oferă oportunități de perfecționare profesională în domeniul inițierii, dezvoltării și extinderii afacerilor, promovând susţinerea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Misiunea CCAA este de a încuraja dezvoltarea companiile private, facilitând accesul IMM-urilor la servicii de consultanță specializată pe diverse aspecte economice, dar şi oferirea de sprijin în accesarea de fonduri. | https://bit.ly/3x92Y9U

 

Digitalizarea IMM

Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM reprezintă un set de activități cu o abordare complexă, prin intermediul cărora se propune susținerea transferului tehnologic și dezvoltării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii pentru valorificarea potențialului inovativ, inclusiv și facilitarea accesului lor pe piețele interne și externe. Obiectivele instrumentului: - îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților antreprenorilor privind oportunitățile e-comerț și conversie a vânzărilor produselor finite prin instrumentele de e-comerț; - facilitarea accesului IMM la servicii de suport în calea de digitalizare, planificare, înțelegere și adoptare a instrumentelor de digitalizare; - consolidarea capacităților instituțiilor de suport în afaceri de a oferi informații calificate ÎMM în materie de facilitare a e-comerț. | https://bit.ly/35YPdP8

 

ECO IMM

Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii este implementat de ODIMM pentru a promova, sprijini și dezvolta capacitatea IMM-urilor de a adopta practici ecologice de producție și prestare de servicii | bit.ly/38fQ8vo

Internaționalizarea IMM

Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora | bit.ly/3r2qcM9 

 

Contacte:

Mun. Chișinău, bd.  Ştefan cel Mare și Sfânt 134, et 3

Tel.: +373 22 21 15 52

E-mail: info@odimm.md

modelul_costului