Linia verde: 250 107

Proiecte de infrastructură

Guvernul Republicii Moldova a aprobat la 20 mai 2020 Programul Drumuri Bune pentru Moldova 2020, privind reparația periodică, întreținerea drumurilor publice locale, comunale și a străzilor, cu un buget total de 1 375 000,0 mii lei din bugetul de stat.

 

Programul a fost elaborat în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2020 și include două subprograme:

 

- Subprogramul de reparație a drumurilor publice naționale, pentru implementarea căruia este prevăzută alocarea a 250 000,0 mii lei pentru reparația capitală a 86,3 km de drumuri.

 

- Subprogramul de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor, pentru realizarea căruia au fost distribuite 1 125 000,0 mii lei. Activitățile planificate în cadrul acestui subprogram presupun îmbunătățirea a 906 km de drumuri din circa 900 localități din republică, sectoarele fiind selectate conform propunerilor Autorităților Publice Locale de nivelul I.

 

Programul de reparație a drumurilor publice naționale are la bază proiectele prioritare incluse în Strategia de transport și logistică pentru anii 2013-2020, drumuri din rețeaua prioritară care nu fac parte din rețele internaționale și pentru care anterior a fost dezvoltată documentația de proiect.

 

Pentru determinarea volumului alocațiilor au fost utilizați coeficienți în funcție de numărul populației primăriei/comunei. La selectarea sectoarelor de drum au prioritate sectoarele care asigură conexiunea cu instituțiile de menire socio-culturală (școli, grădinițe, instituții medicale etc), conexiunea către agenți economici care oferă servicii populației, accesul de la rețeaua drumurilor publice către localități, numărul populației beneficiari ai drumului.

 

Mai multe informații privind implementarea Programului vedeți AICI.

modelul_costului