Linia verde: 250 107

Protecția datelor cu caracter personal

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

     Ministerul Economiei informează persoanele fizice despre faptul că datele cu caracter personal se  prelucrează în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010.

 

   În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Economiei, implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal.

 

     Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se efectuează numai cu consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal.

 

     În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

 

    În scopul exercitării drepturilor prevăzute de lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Ministerul Economiei, expediată la adresa: mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, MD-2012, sau plasată în cutia poștală, amplasată în Casa Guvernului (str.Bănulescu Bodoni).

 

      De asemenea, solicitantul are posibilitatea de a transmite cererea semnată cu semnătura digitală prin intermediul poștei electronice la adresa secretariat@me.gov.md .

 

Publicat la data de 22.08.2018

Actualizat la data de 09.11.2018

 

1.Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal

2.Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (22.08.2018)

3.Planul anual de acțiuni privind implementarea politicilor de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (13.09.2018)

 

 

 

modelul_costului