Linia verde: 250 107

Rapoarte transparenta

Rapoarte de monitorizare a implementării legislației:

  

 1. Raportului privind realizarea la situația din 31 decembrie 2020 a Planului de acţiuni pentru implementarea, în anii 2018-2020, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 (14.04.2021)
 2. Raportul generalizat pentru anul 2020 vizând implementarea Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (14.04.2021)
 3. Raportul vizînd implementarea Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător pentru primul semestru al anului 2018
 4. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice
 5. Raport de monitorizare a implementării Legii nr.93-XVI din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
 6. Raportul de monitorizare a procesului de implementarea a Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase 
 7. Raport de monitorizare a implementării Hotărîrii Guvernului nr.851 din 15 august 2005 ”Cu privire la crearea sistemului de monitorizare și evaluare a sărăciei”
 8. Raport de monitorizare a procesului de implementarea a Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012

 

Alte rapoarte:

 1. Declarație de răspundere managerială, Ministerul Economiei (01.03.2022)
 2. Raportul privind realizarea în anii 2014 – 2020 a Strategiei de dezvoltare a turismului ”Turism 2020” (07.06.2021)
 3. Raportul final de evaluare a implementării Programului de management al spectrului de frecvențe radio pe anii 2013-2020 și a Planului de acțiuni pentru realizarea acestuia. HG nr. 116/2013  (08.04.2021)

 4. Raportul final de evaluare a implementării Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru realizarea acestuia (12.03.2021)
 5. RAPORTUL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul II al anului 2020 (19.02.2021)
 6. RAPORTUL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul I al anului 2020 (14.08.2020)
 7. Raportul privind implementarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 (07.03.2020)
 8. RAPORTUL privind realizarea în anul 2019 a Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 (26.02.2020)
 9. RAPORTUL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul II al anului 2019 (29.01.2020)
 10. DEVIZUL DE CHELTUIELI pentru asigurarea organizării celei de-a XV-a ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economică, 18-19 septembrie 2019, Chișinău (23.09.2019)
 11. RAPORTUL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul I al anului 2019  (in anexă) (22.07.2019)
 12. Raportului privind realizarea în anul 2018 a Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018–2020 (05.04.2019) 
 13. Raportul privind implementarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020 (05.04.2019)
 14. RAPORTUL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul II al anului 2018 
 15. Raportul Grupului de Lucru Interinstituțional cu privire la realizarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în semestrul I al anului 2018
 16. Raportul privind realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2015- 2017
 17. Comunicat privind rezultatele evaluării performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător
 18. Raport de evaluare a performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător (narativ)
 19. Raport de evaluare a performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător (tabel)
 20. Raport privind reutilizarea documentelor Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2017
 21. Raportul național la Conferința Organizației Națiunilor Unite cu privire la locuințe și dezvoltare urbană durabilă (HABITAT III) rom
 22. Raportul național la Conferința Organizației Națiunilor Unite cu privire la locuințe și dezvoltare urbană durabilă (HABITAT III) rus
 23. Raportul național la Conferința Organizației Națiunilor Unite cu privire la locuințe și dezvoltare urbană durabilă (HABITAT III) eng

 

modelul_costului