Linia verde: 250 107

 

Secția analiză și prognozare macroeconomică

 

 

Misiunea de bază a Secției este de a asigura informarea operativă a conducerii Ministerului, Guvernului, Parlamentului, Președinției despre evoluțiile social-economice ale Republicii Moldova. Prognozele efectuate contribuie la luarea deciziilor și la elaborarea prognozelor principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu, în vederea identificării perspectivelor de dezvoltare a țării și elaborării Cadrului Bugetar pe Termen Mediu și a Legii bugetului de stat.

 

 

În conformitate cu sarcinile ce îi revin, secţia exercită următoarele funcţii și atribuții de bază:

 

 

a)  în domeniul monitorizării, analizei şi evaluării situaţiei social-economice a ţării:

 

-    analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici, precum: Produsul intern brut pe categorii de resurse şi utilizări, indicatorii Sistemului Conturilor Naţionale, indicele preţurilor de consum, veniturile şi cheltuielile bugetare, contul curent, contul de capital şi financiar al Balanţei de plăţi, indicatorii monetari, valutari, producția industrială, producția agricolă, investițiile, precum și alţi indicatori ce caracterizează dezvoltarea social-economică a ţării;

 

-    pregătirea rapoartelor şi informaţiilor analitice privind situaţia social-economică și publicarea acestora pe pagina web a ministerului, pentru informarea conducerii ministerului, Guvernului, Preşedinţiei, Parlamentului, precum și altor instituții interesate;

 

-    pregătirea informaţiilor analitice necesare în colaborarea cu organismele internaţionale;

 

-    monitorizarea şi dezvoltarea bazelor de date informaţionale necesare pentru efectuarea analizei sistematice a stării economiei naţionale.

 

 

b)  în domeniul prognozării dezvoltării social-economice:

 

-    elaborarea prognozelor principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu (a indicelui preţurilor de consum şi a cursului de schimb al monedei naţionale - în colaborare cu Banca Naţională a Moldovei) și publicarea acestora pe pagina web a ministerului;

 

-    actualizarea estimărilor macroeconomice pentru anul în curs şi elaborarea prognozei preliminare pe termen mediu; publicarea acesteia pe pagina web a ministerului şi prezentarea în adresa Ministerului Finanţelor în vederea elaborării Cadrului Bugetar pe Termen Mediu și a Legii bugetului de stat;

 

-    perfecţionarea metodologiei de elaborare a prognozelor de dezvoltare social-economică, inclusiv a procesului de modelare econometrică de prognozare macroeconomică;

 

-    coordonarea prognozelor principalilor indicatori macroeconomici cu experții organismelor internaționale.

 

 

   

modelul_costului